Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 583599

Dato: 26.12.2021

Dette vil gi faramasøyter unødvendig stor tilgang på sensitiv informasjon. Det er ikke noe stort behov for dette, og det er legens oppgave å utstede riktig medisin ikke faramasøytene.

Et klart NEI til en uforholdsmessig og unødvendig endring av dagens system.