Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 341334

Dato: 20.12.2021

Det er en menneskrett å bestemme over sin egen kropp. Samt at når man bruker sin faste lege- skal legennha tausetsplikt. Er imot.