Forsiden

Høringssvar fra Kari Mette Singstad

Dato: 26.12.2021

Jeg er imot at det skal innføres uten pasientens samtykke.

Jeg jobbet i Helsedirektoratet som IT-utvikler og prosjek/test-leder for 3 år siden med bla et reservasjons system, samt sikre personvernet ved tilgang til helseopplysninger.

Dette forslaget rokker ved disse grunnleggende pilarene i personvern, og gjør det enklere for helsepersonell og helsemyndighetene å missbruke tilgangen, i og med at tilgangen utvides så mye. Dette UTEN personens godkjenning.

I et demokrati er det viktig at ikke Helsepersonell sin enklere hverdag skal gå foran enkeltpersoners personvern og rettsikkerhet.

Dette må BARE skje ved pasientens samtykke.