Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 309489

Dato: 20.12.2021

Hei

NEI!

Dette skal ikke gjøres uten pasientens samtykke.

Mvh Kjetil