Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 424400

Dato: 22.12.2021

Et slikt forslag et uhørt, det vil gå utover pasientens integritet og stemmes herved ned. Gi fred og la folk få ha noe privat i denne kommuniststaten 😡