Forsiden

Høringssvar fra Simen Teigen

Dato: 27.12.2021

NEI! Jeg verken aksepterer eller respekterer forslaget til endringer i kjernejournalforskriften.

NEI! jeg verken aksepterer eller respekterer at helsepersonell med legemiddelansvar gis tilgang til nødvendig og relevante legemiddelsopplysninger om pasienten uten samtykke.

Hvis dette blir innført, Hva står da det såkalte demokratiet vi har i Norge for ?