Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 751848

Dato: 18.12.2021

Dette bryter med personvern og er helt unødvendig da fastlege allerede kan bistå med sikring av forsvarlig medisinering.