Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185421

Dato: 19.12.2021

Jeg samtykker IKKE til nevnte endringer som vil svekke personvernet, gi rom for overvåkning og legalisering av et helsediktatur.