Forsiden

Høringssvar fra Olof Fredrich Johansson

Dato: 20.12.2021

Dette er ikke riktig, det må alltid være personen selv eller verge som gir samtykke