Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 519785

Dato: 18.12.2021

Helsepersonell må jobbe i fred.