Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 417326

Dato: 22.12.2021

Nei, helt enkelt NEI!