Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 363191

Dato: 21.12.2021

Jeg ønsker ikke at helsepersonell kan få innsyn i min kjernejournal uten mitt samtykke!

Mvh

Anne-Cathrine Sletner