Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 481489

Dato: 25.12.2021

Dette er IKKE greit.

Dette er en sak som kun berører pasient og lege. Ingen andre har NOE med min helse å gjøre. Stopp dette ekstrent gale sporet regjeringen er inne på nå. Dette må STOPPES.