Forsiden

Høringssvar fra Lillian Larsen

Dato: 20.12.2021

Nei til endring av kjernejournalforeskriften. Brudd på personvernet!!!