Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 255481

Dato: 19.12.2021

Nei til endringer i kjernejournalforskriften!