Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 604329

Dato: 27.12.2021

Dette er nok et forsøk på å gjøre enkeltpersonen og individet ubetydelig, og er en skammelig inngripen i det personlige og private! Journaler, kjernejournal, vaksinestatus, sykdommer m.m er konfidensielle personlige opplysninger, som på INGEN måte hører hjemme i det offentlige rom, uten ettertrykkelig samtykke på forhånd fra gjeldende individ. Dette gjelder hver eneste gang og ved hvert eneste tilfelle.

Nå får det bli slutt på forsøket på ubetydeliggjøringen av enkeltindividet, samt sakte men sikkert viske bort våre rettigheter som individ!

Nei til innsyn i kjernejournal!!