Forsiden

Høringssvar fra Mette Eriksen

Dato: 23.12.2021

Nei til denne endringen!

Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften! Jeg motsetter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!
Det er en særdeles lite demokratisk beslutning regjeringen begir seg ut på, ved å skulle foreta denne endringen i kjernejournalforskriften! Dette har potensialet til å åpne opp for overgrep og misbruk!
NEI til endring i kjernejournalforskriften!