Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112315

Dato: 18.12.2021

Dette er et overgrep, og kan ikke være i tråd med hverken datatilsyn, personvern eller retten til privatliv.