Forsiden

Høringssvar fra Marika Poczta Czapp

Dato: 26.12.2021

Jeg mottseter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!

Det er særdeles skummel vei regjeringen begir seg ut på ved å skulle foreta denne endringen i kjernejournalforskriften! Dette har potensialet til å åpne opp for all verdens overgrep og misbruk! Har regjeringen helt glemt historien, eller overser regjeringen denne med vilje?

NEI til endring i kjernejournalforskriften!