Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 323324

Dato: 20.12.2021

Dette begynner å ligne mer og mer på et diktatorship. Man skal bli overvåket overalt. Ens helse burde være en sak mellom legen og pasienten. Er derfor vi har fastlege som sitter i midten å har informasjonen.