Forsiden

Høringssvar fra Monika

Dato: 05.10.2021

Nei. Det skal være strengt ulovlig for farmasøyter skal vite ens helse status. Det holder at ens fastlege vet det. Det er jo denne som skriver ut resepter.

Farmasøyter har bare med å innrette seg etter hva fastlegen har bestemt