Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 419426

Dato: 22.12.2021

Jeg sier nei til endringer i kjernejournalforskriften. Regjeringen er på en skummel vei nå. Har den glemt historien?Dette er fullstendig uakseptabelt.