Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107411

Dato: 18.12.2021

Helt uenig - Det skal ikke kunne hentes ut opplysninger fra kjernejournal av kliniske farmasøyter uten samtykke - eller andre endringer i hvem som per nå har tilgang til journalen.