Forsiden

Høringssvar fra Heidi Nygård

Dato: 20.12.2021

Dette handler ikke om helse, men makt og kontroll. Nei til koronapass!!! Dette er en trussel mot demokratiet, individets privatliv og selvråderett over egen kropp og helse! Dette er grunnlovsstridig og bryter med Nürnberg kodeksen.