Forsiden

Høringssvar fra Dariusz Poczta

Dato: 26.12.2021

Jeg mottseter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!

Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften!

NEI til endring i kjernejournalforskriften!