Forsiden

Høringssvar fra Odin Gjelseth

Dato: 19.12.2021

Strider fullstendig med personvern og rettigheter.