Forsiden

Høringssvar fra Tommy Sundstrøm

Dato: 28.09.2021

Hei.

Jeg har hele tide trodd at i dette landet så skal det et samtykke til fra den berørte part for og få innsyn i disse journalene noe som jeg mener fortsatt må være der for pasientens egen del. Dere vil nå gjøre disse opplysningene lettere tilgjengelig og det er ikke greit. Dette er mine private opplysninger som jeg alene skal kunne velge og dele med de jeg mener trenger det, ikke en hvilken som helst sykepleier eller andre som dere skulle mene har en passende stilling til og kunne lese disse opplysningene..

Nei til dette da dette er enda et steg som er med på og ta fra privatlivet og folks mulighet til og ta egne valg...