Forsiden

Høringssvar fra Roar Frøiland

Dato: 21.12.2021

motsetter meg helt til dette forslaget og det kan være med på å underminere våre privatliv.