Forsiden

Høringssvar fra Merete N Jørgensen

Dato: 23.12.2021

Jeg motsetter meg dette forslaget.