Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 463989

Dato: 23.12.2021

Dypt uenig i dette forslaget.