Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 699182

Dato: 27.12.2021

Det finnes ingen relevant grunnlag for å gi kliniske farmasøyter tilgang til kjernejournalen uten pasienten sin samtykke.

Protesterer mot forslag.