Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 633392

Dato: 27.12.2021

Dette er uetisk og et brudd på menneskerettighetene.

men dette må aldri gå.