Forsiden

Høringssvar fra Synnøve blindheim

Dato: 26.12.2021

Ønsker ikke at pasientopplysninger skal girs uten pasientens eller Berges samtykke.