Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 962777

Dato: 18.12.2021

Det er sterkt betenkelig at regjeringen (sannsynligvis embedsverket) setter befolkningens personvern såpass lavt at de uten videre ønsker sabotere tilliten befolkningen har til at kjernejournal-informasjonen deres oppbevares på en forsvarlig måte.

Å uten videre dele ut tilganger på denne måten er beskjemmende for landet.

Det er også et poeng at en grunnpillar for vekting av personvern er dette med kvalifisert samtykke. At dere foreslår å fjerne samtykkemulighet her, tyder på at dere er fullstendig klar over at ingen ved sine fulle fem vil gi et samtykke til de tilganger dere skisserer her. Altså dere er fullstendig klar over at forslaget deres krysser grensen for et personvervnmessig overgrep imot befolkningen, og dere ønsker fjerne muligheten for digitalt selvforsvar med å faktisk si "nei" til dette.

En kan nesten undres på om ikke det er på høy tid at de EGENTLIGE forslagsstillerne eksponeres for befolkningen, selv om dette vil synliggjøre korrupsjon på departementsnivå?