Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 356469

Dato: 20.12.2021

Har dere gått helt fra vettet?