Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 662108

Dato: 27.12.2021

Dette er galt, nå må ikke folket fratas mer av sine rettigheter! Nei til dette forslaget!