Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 459264

Dato: 23.12.2021

Et klart NEI til dette forslaget!

Uten desidert samtykke er det ingen som har noenting med helsetilstanden til en person.

Nei!