Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 179764

Dato: 19.12.2021

Nei til opphevelse av samtykke fra pasienten