Forsiden

Høringssvar fra Arvid Grongstad

Dato: 24.12.2021

Nei til endring av kjernejournalforskriftene !!!