Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 143124

Dato: 19.12.2021

Nei, tilgang skal IKKE kunne gis uten pasientens samtykke.