Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 708201

Dato: 27.12.2021

NEI til endring i kjernejournalforskriften