Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 691329

Dato: 27.12.2021

Jeg støtter ikke dette høringsforslaget! Jeg mener det er et overtramp mot menneskeheten, og menneskerettighetene.