Forsiden

Høringssvar fra Lena J. Kallander

Dato: 18.12.2021

Nei, jeg samtykker ikke til dette. Det som står i min kjernejournal er personlige opplysninger om meg, og det er jeg som bestemmer hvem som skal få informasjon om meg eller ikke.

personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Dette er nedfelt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og i grunnloven.

Grunnloven paragraf 102 sier at "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv..."

"Statens myndighet skal sikre et vern om din personlige integritet"

Innføres dette bryter det mot både menneskerettighetene og grunnloven.

Det holder at fastlegen har tilgang til disse opplysningene.