Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 189301

Dato: 19.12.2021

Jeg sier nei til foslag om endring i kjernejournalforskritene