Forsiden

Høringssvar fra Vestre Viken HF

Dato: 23.12.2021

Vestre Viken HF støtter innholdet i forslaget. Til selve den språklige utformingen i forskriften bemerkes at leger og sykepleier i spesialisthelsetjensten også er helsepersonell. De har jo også andre grunner til å gjøre oppslag i kjernejournal uten samtykke, så må skilles ut slik som foreslått. Men det forelås følgende til punktene a) - e):

a) fastleger

b) helsepersonell med legemiddelansvar i sykehjem og hjemmesykepleien

c) lege og sykepleier i spesialisthelsetjenesten

d) Øvrig (alternativt annet) personell med legemiddelansvar i spesialisthelsetjenesten

e) helsepersonell i den akuttmedisinske kjeden