Forsiden

Høringssvar fra Mette Larsen

Dato: 19.12.2021

Dette er helt uhørt, dette er ikke greit. Fordi det griper for mye inn i folks private svære. Og det er frekt i forhold til enkelt individer. Nei til dette høringsforslaget om endring i kjernejournalforskriften.