Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 432268

Dato: 22.12.2021

Jeg mener dette vil svekke privatpersoners personvern og ønsker derfor ikke denne endringen i kjernejournalen.