Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 301267

Dato: 20.12.2021

Nei til endring. Helseopplysninger er noe av det mest personlige vi har, så slike opplysninger må ha godt vern. Kjernejournal skal IKKE være tilgjengelig for automatisk innsyn. Innsyn i kjernejournal skal kun skje der det er nødvendig og da med pasientens samtykke. Personværnet må styrkes IKKE svekkes! Vi lever i en tid der alt foregår digitalt. Slike opplysninger kan lett komme på avveie når "hvem som helst" får tilgang, da all digital informasjon kan hackes og misbrukes.