Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109137

Dato: 18.12.2021

Jeg er fullstendig i mot dette forslaget.