Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 222498

Dato: 19.12.2021

Absolutt ikke. Dette er angrep på menneskers privatliv.